30 juli 2014      Du er her: Luftkrigsskolen     Login

AKTUELT

SØKNADSSKJEMA FOR SØKERE TIL SIVILE STILLINGER VED LUFTKRIGSSKOLEN

Ved utlysning av sivile stillinger ved Luftkrigsskolen, bes søkere om å fylle ut vedlagte søknadsskjema og sende dette iht utlysningstekst.
Last ned skjema her ... 

Lederutviklingsprogram for mellomledere. Luftforsvaret kunngjør neste gjennomføring av Base Camp som holdes i ukene nr 37/2012, 43/2012, 03/2013 og 16/2013.

Frist for søknad med påtegning til LKSK: fredag 15. juni 2012.

Utdanningen er et lederutviklingsprogram for mellomledere på skvadrons-, avdelings- og seksjonsnivå. Programmet vil gjenspeile den satsning GIL har på lederutvikling. I dette ligger et betydelig fokus på å etablere bevissthet i forhold til egne og andres preferanser, holdninger og kvaliteter i mellomlederrollen, og hvordan disse påvirker effektivitet og trivsel på arbeidsplassen. Programmet gir muligheter for 15 studiepoeng for de som har generell studiekompetanse og tar eksamen, men dette er ikke et krav for å delta på Base Camp.

Les mere her ... 
  

ClassFronter Login

Linker